Deze juridische mededeling bevat de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website, hierna "de website" genoemd. Het gebruik van de website impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in de versie die wordt gepubliceerd op het moment dat de gebruiker er toegang toe heeft, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde specifieke diensten van de website.

De eigenaar van deze webpagina stelt aan de bezoekers van het bovengenoemde een reeks gegevens ter beschikking die in overeenstemming zijn met Wet 34/2002 van 11 juli. - LSSICE van "Society Services and Electronic Commerce Information", zijn verplicht voor zowel de ontvangers van de dienst als voor de bevoegde instanties:

Fiscale naam: Salco la Cumbre S.L.
CIF of NIF: B-53640280
Adres: Adelfas Shopping Center, lokaal 1, Urbanisatie Cumbre del Sol
Postcode: 03726
Plaats: Benitachell
Provincie Alicante
Telefoon: 966493404
E-mail: salcolacumbre@salcolacumbre.com

Handelsregister: Alicante, Volume: 2509, Boek: 0, Folio: 211, Sectie: 8, Opschrift: 1e.
Exploitant van appartementen voor toeristische verhuur met registratienummer EEAT-503-A in de afdeling Toerisme van de Valenciaanse Gemeenschap.

Intellectuele en industriële eigendom op de inhoud van de pagina.
Alle elementen waaruit de website bestaat, evenals de structuur, het ontwerp en de broncode, zijn eigendom van de geciteerde auteur en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsregels. De foto's op deze website komen volledig overeen met de auteurs die ernaast worden genoemd.
Handelingen van reproductie, wijziging, distributie of openbare communicatie van de website of een van de elementen ervan mogen niet worden uitgevoerd zonder de voorafgaande toestemming van deze website.
Gebruikers van de website mogen alleen privé en persoonlijk gebruik maken van de inhoud ervan.
Het gebruik van de website of een van de elementen ervan voor commerciële of illegale doeleinden is absoluut verboden.
Deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik door derden van de inhoud van de website en kan alle burgerlijke of strafrechtelijke acties uitoefenen die ermee overeenkomen in geval van inbreuk op deze rechten door de gebruiker.

IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95 / wordt ingetrokken 46 / CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming) WIJ COMMUNICEREN:

Uw persoonlijke gegevens, verzameld door SALCO LA CUMBRE SL, en opgeslagen in een register van behandelingsactiviteiten, met het oog op het ontwikkelen en onderhouden van de contractuele relatie en het verlenen van diensten door SALCO LA CUMBRE SL.

Evenzo stemt de betrokken of geïnteresseerde partij in met SALCO LA CUMBRE SL voor de overdracht van hun persoonlijke gegevens in al die gevallen waarin dit nodig is voor de ontwikkeling, uitvoering en controle van de bedrijf-klantrelatie; of in die gevallen waarin het door een norm met kracht van wet is toegestaan ​​om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang van partijen of ter nakoming van een wettelijke verplichting.

U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, annulering, verzet, vergeetachtigheid, beperking, transparantie en overdraagbaarheid uitoefenen volgens de wet; het schrijven van een brief aan SALCO LA CUMBRE SL, naar het adres CENTRO COMERCIAL ADELFAS, LOCAL 1, URBANIZACION CUMBRE DEL SOL, 03726 BENITACHELL (ALICANTE), onder vermelding van het onderwerp "Gegevensbescherming".

Wijzigingen.
Om de prestaties van de website te verbeteren, behoudt zij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker, de presentatie, configuratie, technische specificaties en diensten van de website eenzijdig te wijzigen, uit te breiden of tijdelijk op te schorten.
Het behoudt zich ook het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, evenals andere bijzondere voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Deze website is niet verantwoordelijk voor typografische, formele of numerieke fouten die de website kan bevatten, noch voor de juistheid van de informatie die daarin is opgenomen, noch voor geïdentificeerde of anonieme meningen die door mensen en/of entiteiten op deze website worden geuit. In het geval van verhuur, gedeeltelijke en/of totale leasing en verkoop van genoemde website, sluiten wij elke vorm van verantwoordelijkheid uit voor de inhoud en waarheidsgetrouwheid die erin is opgenomen, zijnde de totale en absolute verantwoordelijkheid van de koper/huurder.