IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95 / wordt ingetrokken 46 / CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming) WIJ COMMUNICEREN:

Uw persoonlijke gegevens, verzameld door SALCO LA CUMBRE SL, en opgeslagen in een register van behandelingsactiviteiten, met het oog op het ontwikkelen en onderhouden van de contractuele relatie en het verlenen van diensten door SALCO LA CUMBRE SL.

Evenzo stemt de betrokken of geïnteresseerde partij in met SALCO LA CUMBRE SL voor de overdracht van hun persoonlijke gegevens in al die gevallen waarin dit nodig is voor de ontwikkeling, uitvoering en controle van de bedrijf-klantrelatie; of in die gevallen waarin het door een norm met kracht van wet is toegestaan ​​om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang van partijen of ter nakoming van een wettelijke verplichting.

U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, annulering, verzet, vergeetachtigheid, beperking, transparantie en overdraagbaarheid uitoefenen volgens de wet; een brief schrijven aan SALCO LA CUMBRE SL, naar het adres CENTRO COMERCIAL ADELFAS, LOCAL 1, URBANIZACION CUMBRE DEL SOL, 03726 BENITACHELL (ALICANTE), en in het onderwerp "Gegevensbescherming" aangeven.